Facebook


Gdzie jesteście? Pytam was młodych, będących na początku drogi życiowej: Czy myśleliście o talentach, jakimi obdarzył was Pan? Czy myśleliście, jak możecie służyć nimi innym? (…) Postawcie na wielkie ideały, te ideały, które poszerzają serce, te ideały służby, które uczynią wasze talenty płodnymi. Życie nie jest dane nam, po to, abyśmy je zazdrośnie chowali dla siebie samych, ale abyśmy je dawali. Drodzy młodzi, miejcie wielkiego ducha!


Papież Franciszek 24.04.2013 Rzym, Audiencja Generalna

Czym jest nasz wolontariat?

Werbistowski Wolontariat Misyjny Apollos jest odpowiedzią Zgromadzenia Słowa Bożego na poszukiwania ludzi świeckich zaangażowania czasowego w misje i pomoc misjonarzom werbistom. Działamy jako zatwierdzona struktura w ramach Prowincji Polskiej werbistów od 2014 roku, chociaż wielu misjonarzy werbistów przyjmowało wcześniej formalnie i nieformalnie wolontariuszy indywidualnych czy z różnych organizacji charytatywnych. Werbiści w Niemczech, Austrii i Hiszpanii współpracują z wolontariatem już od ponad 20 lat.

Kandydaci i warunki wolontariatu

      W WWM Apollos mogą wziąć udział katolicy wierzący i autentycznie praktykujący, mężczyźni i kobiety, pełnoletni. Osoby poszukujące mogą również być zaangażowane w przygotowania do uczestnictwa w WWM, muszą być jednak świadome, że misje katolickie to przede wszystkim: głoszenie Jezusa Chrystusa, dawanie świadectwa wiary i wspieranie misyjnej działalności Kościoła. Wśród wolontariuszy misyjnych widzimy m.in. maturzystów lub osoby po szkole zasadniczej, studentów w czasie wakacji lub w trakcie urlopu dziekańskiego, osoby po studiach. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w kursie formacyjnym. Uczestnictwo w formacji nie oznacza automatycznego przyzwolenia na wyjazd. Wolontariusz musi spełniać wymogi stawiane przez organizatorów i zapraszających misjonarzy.